A Rózsafüzér

Még gyerek voltam, amikor nagyanyám megpróbálkozott azzal, hogy megtanítson rózsafüzért imádkozni. Nem sikerült neki. Hosszú is volt a rózsafüzér, monoton is volt, unalmas is volt egy 5-6-7 éves gyereknek, de főleg hosszú. No és a titkokat megjegyezni… nem sikerült. Telente többször a szüleimnél tartózkodott, ott lakott velünk, nálunk, és gyakran – nekem úgy tűnt, szinte szüntelenül – imádkozott. A rózsafüzért naponta többször elmondta, mindig hangosan, de elalvás előtt is hosszan imádkozott, és hangosan. Lefekvés és lámpagyújtás után hosszan hallatszott ki a szobából, ahol aludt, a szobába, ahol aludtam, a rózsafüzér. “Mennyit tud imádkozni…” – csodálkoztam rajta. És imádkozott akkor is, amikor beteg volt, amikor fáradt vagy álmos volt, vagy mindezek együtt.

Aztán eltelt sok év és jómagam is elkezdtem imádkozni a rózsafüzért. Ma már nem tűnik sem monotonnak, sem unalmasnak, sem pedig hosszúnak. Lassan, a szavakat ízlelgetve, a gondolatokat beengedve mondom az Üdvözlégy Máriát, néha meg-megállok a titkoknál, ahogy pedig sokadjára mondom el ugyanazokat a szövegeket lassan újabb és újabb értelmét, mélységét érzem meg az imának. Mély, szinte meditatív nyugalomba kerülhet az ember a hosszú imádságtól, az imádságos élettel pedig biztosan közelebb kerülhet a békéhez. Nagy ajándék ez – a mindig imára és békére szólító Szűzanya hónapjában, májusban erre talán még jobban odafigyelhetünk.

A rózsafüzérrel kapcsolatban sok elmélkedés született – érthető módon, hiszen a katolikusok imaéletében kiemelt helyen szerepel -, s az egyik, ami nekem különösen tetszik, a Szűzanya kezének megfogásáról szól. Amikor ugyanis az ember a rózsafüzért imádkozza – áll az elmélkedésben – a Szűzanya kezét fogja meg: az óvó, védő, gondoskodó anya kezét. És közben őt újra és újra megszólítjuk: Üdvözlégy Mária! Kimondjuk róla, ő kegyelemmel teljes, az Úr van ővele, és áldott az asszonyok között. És áldott az ő méhének gyümölcse, Jézus. De jó érzés kimondani Megváltónk nevét is!… És miután tudatosítjuk magunkban, nagy közbenjárónkat szólítottuk meg, aki a legtökéletesebb emberi lény, megkérjük: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz értünk most és halálunk óráján – amikor az embert fokozottan éri a kísértés, hogy utoljára még elárulja, megtagadja Istent. Az istenembert szülő Anya kezét ne engedjük el soha, azért, hogy el ne tévedjünk, hogy el ne romoljunk, el ne kárhozzunk, hogy el ne nyeljen minket a gonosz. Üdvözlégy Mária!

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?rozsafuzer

Az ima keresztvetéssel kezdődik.

1. A keresztre egy *Apostoli hitvallást, vagyis egy “Hiszekeggyet” mondunk.
2. Az első nagy szemre egy Miatyánkot.
3. Az ezt követő 3 kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, Jézus neve után a következő betoldásokkal:
…aki hitünket növelje.
…aki reményünket erősítse.
…aki szeretetünket tökéletesítse.
4. Ezután a **Dicsőség-et mondjuk, amit a ***Fatimai fohász-szal zárunk le.
5. A bevezető utolsó (nagy) szemére ismét egy Miatyánkot.
6. A körben a 10 egymást követő kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, mindegyikben a kiválasztott sorozat első titkával (Jézus neve után betoldva).
7. A tizedet egy Dicsőség majd a Fatimai fohász zárja (erre nincs külön szem).

Folytatjuk a következő tizeddel:
8. a nagy szemre Miatyánk,
9. a 10 kis szemre Üdvözlégyek a második titokkal;
10. a tized zárásaként ismét egy Dicsőséget, majd a fatimai fohászt mondjuk.
11-19. A 3., 4. és 5. tizedet az előzőekhez hasonlóan imádkozzuk.

Az ötödik tizedet záró Dicsőség és a fatimai fohász után ismét keresztvetés következik.

** Dicsőség: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

*** Fatimai fohász: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

A titkokat tekintve lehet változás csupán

Annak megfelelően, hogy milyen nap van, más-más titkokat mondunk közben:

A ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján
hétfőn és szombaton: örvendetes titkokkal
kedden és pénteken: fájdalmas titkokkal
szerdán és vasárnap: dicsőséges titkokkal
csütörtök: a világosság titkaival mondjuk a rózsafüzért.

Az örvendetes olvasó titkai:
1. …akit Te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2. …akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. …akit Te, Szent Szűz, a világra szültél.
4. …akit Te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5. …akit Te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

A fájdalmas olvasó titkai
1. …aki érettünk vérrel verejtékezett.
2. …akit érettünk megostoroztak.
3. …akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4. …aki érettünk a keresztet hordozta.
5. …akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó titkai
1. …aki a halálból feltámadt.
2. …aki a mennybe fölment.
3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. …aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5. …aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

A világosság olvasó titkai
1. …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. …aki a kánai mennyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét.
3. …aki meghirdette Isten országát.
4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Igen, a rózsafüzér imát régen szentolvasónak is nevezték, például azért, mert közben olvasni vagyis számolni kellett, hány imát mondott már el az imádkozó és mennyi van még hátra.